Viac o Všeobecná zdravotná poisťovňa

Z dôvodu rozširovania a dostupnosti služieb pre všetkých klientov VšZP prostredníctvom našej expozitúry v OD Tesco Lamač zabezpečujeme služby:

  • prihlasovanie a odhlasovanie poistencov,
  • prihlasovanie a odhlasovanie platiteľov,
  • zmeny údajov u poistencov a platiteľov,
  • výmena preukazov a EPZP,
  • poradenstvo pre poistencov a platiteľov,
  • výber hotovosti od klientov,
  • možnosť bezhotovostnej platby,
  • aktivácia elektronických služieb pre poistencov a zamestnávateľov.

Bližšie informácie o aktuálnej ponuke Vám radi poskytneme priamo v našej expozitúre.

Akcie od Všeobecná zdravotná poisťovňa

Fotogaléria